Grundskola

Alla barn i Sverige som är mellan 6 och 16 år omfattas av skolplikt. Grundskolans verksamhet består av förskoleklass, årskurs 1-9 och grundsärskola. Skolplikten innebär att du som vårdnadshavare är skyldig att lämna ditt barn till skolan. Den innebär också att hemkommunen är skyldig att erbjuda utbildning utifrån skolans styrdokument.

Förskoleklassen är en obligatorisk skolform för barn från och med höstterminen året de fyller 6 år. I förskoleklassen blandas lek med kunskaper och barnet får en naturlig övergång mellan förskola och skola. Förskoleklassen följer skolans läsårstider och tiderna är förlagda måndag till torsdag.

I Karlshamns kommun finns både kommunala och fristående grundskolor. Verksamheterna kan variera på våra skolor, några har verksamhet från förskoleklass till och med årskurs 6, medan andra endast har årskurserna 7-9. Du kan se på respektive skolas webbsida vilka årskurser de har.

Hitta grundskolor

Om du som vårdnadshavare önskar plats för ditt barn på en fristående skola i Karlshamns kommun eller på en skola i en annan kommun ansvarar du för att kontakta och ansöka om plats i den önskade skolan.

Nyinflyttad till Karlshamns kommun

Här ansöker du om skolplacering om du är nyinflyttad till Karlshamns kommun

Skolbyte inom Karlshamns kommuns grundskolor

Här ansöker du om skolbyte inom Karlshamns kommun

Utflyttning från Karlshamns kommun

Här anmäler du utflyttning från skola i Karlshamns kommun

Önskemål om skola

Så långt det är möjligt ska eleven placeras på den skola som vårdnadshavare önskar. Om en skola får fler ansökningar än det finns platser, placeras eleven på annan skola enligt de riktlinjer som fastställts av utbildningsnämnden. Rätten till skolskjuts kan komma att upphöra om elev har önskat en skola genom det fria skolvalet.

Skolbyte inom kommunen

Skolbyte för elever som går på kommunal skola och önskar byta till annan kommunal skola inom sitt närområde sker vid fasta datum:

  • Terminsstart hösttermin vecka 33
  • Terminsstart vårtermin vecka 2

Utlandsvistelse

Om du ska flytta utomlands men vara fortsatt folkbokförd i Sverige måste ansökan om skolpliktens upphörande pga varaktig utlandsvistelse fyllas i och lämnas in.