Grundsärskola

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte kan nå grundskolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning.

Utbildningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser. För att en elev ska kunna erbjudas grundsärskola ska en särskoleutredning först göras som består av pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Grundsärskolan har en egen läroplan med kursplaner. Eleven läser samma ämnen som i grundskolan, men enligt grundsärskolans läroplan och kursplaner.

​När det är möjligt kan eleven följa grundskolans kursplaner i ett eller flera ämnen.

Inom grundsärskolan finns en inriktning, träningsskola. Där finns de elever som inte förväntas nå målen i grundsärskolans kunskapskrav. I dagsläget finns de på Stenbackaskolan i enheten Vingen för årskurserna 1-9. ​

Grundsärskolan är belägen till största delen på Stenbackaskolan i Asarum. Några elever finns integrerade i F-6 skolor i kommunen.