Frånvaronotifiering

Från och med ht-19 använder de kommunala högstadieskolorna i Karlshamn Dexter frånvaronotifiering. För dig som vårdnadshavare till ett barn på högstadiet innebär det att det vid eventuell ogiltig frånvaro skickas ett sms och/eller mejl till dig om frånvaron.

Sms/mejl kommer att skickas till det nummer/den mejladress du har registrerad i elevregistret (Dexter). Behöver du ändra dina uppgifter, gör du det genom att uppdatera dina uppgifter enligt instruktionen “Ändra kontaktuppgifter“.

Vad innebär Dexter frånvaronotifiering?
Dexter frånvaronotifiering innebär att när en lärare anger att en elev har sen ankomst, ogiltig frånvaro eller avviker olovligen från en lektion, så skickas en notifiering per sms och/eller mejl till vårdnadshavare. Systemet skiljer inte på frånvaron, utan du som vårdnadshavare får endast veta att barnet är frånvarande och när lektionen började. Se exempel nedan.

Dexter kollar systemet efter förändringar med 30 – 40 minuters intervall, så notifieringen kommer inte direkt. Obs! Om eleven kommer till lektion skickas ingen notifiering om detta.

Du kan inte svara på meddelandet/mejlet, utan måste kontakta skolan om du har frågor om notifieringen eller frånvaron.

 

Hitta på sidan

Frågor eller problem?

Får du problem med tjänsten, kontakta i första hand skolan direkt.

Har du inte fullständigt personnummer kan du endast använda appen IST Dexter för frånvaroanmälan. Du kontaktar då dextersupport@karlshamn.se som skickar användaruppgifter till din folkbokföringsadress.