Delad faktura

Om du och barnets andra vårdnadshavare har separerat och barnet delar sitt boende mellan er, ska ni ha var sin placering om ni båda har behov av barnomsorg. Ni får då var sin faktura på avgiften utifrån respektive hushålls bruttoinkomst.

Vid beräkning av avgiften tas hänsyn till gemensamma barn och ordinarie maxtaxa. Den sammanlagda avgiften får ej överstiga avgiften för plats.