Manual ändra eller registrera schema

Den här manualen beskriver hur man hur man registrerar eller ändrar ett schema gällande en vecka eller flera veckor i e-tjänsten förskola och fritidswebben. För att logga in behöver du ha ett svenskt personnummer, e-postadress och e-legitimation (BankID eller Mobilt bankID).

Logga in på Förskola- och fritidswebben

För att registrera eller ändra schema loggar du in med Mobilt BankID eller BankID.

Instruktion 1 –  registrera eller ändra EN vecka

(Om du vill registrera flera veckor följ instruktion 2 nedan.)

1. Välj nytt eller befintligt schema

Klicka på fliken Min sida och välj Mina placeringar.

Klicka på länken Schema för att registrera in ett nytt, ändra eller kopiera ett schema som redan finns.

2. Välj typ av schema

Välj vilken typ av schema du vill skapa:

  • Veckoschema
  • Flera veckor

Välj Veckoschema och klicka på knappen Nästa.

3. Ange datum och tider

Ange från och med datum då schemat skall börja gälla. Tryck sedan på knappen Nästa.

 

Skriv in tider för att lämna och hämta. Du kan ange maximalt två tider per dag, är barnet ledig lämnas rutorna tomma. Tiderna anges i formatet HH:mm (Endast tiden före och efter skoltid ska registreras). Klicka på knappen  Nästa.

Exempel på hur schemat kan se ut för förskolan:

 

Exempel på hur schemat kan se ut för fritids:

 

5. Kontrollera uppgifterna och skicka in

Vill du ändra något, klicka på knappen Föregående sida annars klicka på knappen Spara schema för att bekräfta schemauppgifterna.

En kvittens att begäran är inskickad visas. Du kan följa ärendet under Mina ärenden

Instruktion 2 – registrera eller ändra FLERA veckor

1. Välj Flera veckor och klicka på knappen Nästa.

2. Ange från och med datum då schemat ska börja

3. Ange hur många veckor du vill schemat skall omfatta

4. Ange startvecka (vecka 1 motsvarar angivet från och med datum)

Vill du kopiera tider från ett annat schema väljer du det schema i rullistan Schema. Klicka på knappen Nästa

5. Skriv in tider för att lämna och hämta. Du kan ange maximalt två tider per dag, är barnet ledig lämnas rutorna tomma. Tiderna anges i for matet HH:mm (Endast tiden före och efter skoltid ska registreras). Klicka på knappen  Nästa.

Exempel på schema för förskola:

Exempel på schema för fritids:

6. Kontrollera uppgifterna, vill du ändra något, klicka på knappen Föregående sida annars klicka på knappen Spara schema för att bekräfta schemauppgifterna.

7. En kvittens att begäran är inskickad visas. Du kan följa ärendet under Mina ärenden

Ändra befintligt schema

1. Klicka på fliken Min sida och välj Mina placeringar

2. Klicka på schema-länken

3. Vill du ändra ditt befintliga schema klicka på knappen Ändra schema/Nytt schema

4. Välj vilken typ av schema du vill ändra i (Veckoschema eller Flera veckor), tryck nästa

5. Ange från och med datum när schemat skall börja.

6. Välj det schema du vill ändra i rullistan Schema, klicka på nästa

7.    Ändra önskad dag och/eller tid, sedan klicka på nästa

8.    Bekräfta schemaändringen genom att klicka på knappen spara schema

9.    En kvittens att begäran är inskickad visas. Du kan följa ärendet under Mina ärenden