Frågor och svar

Min förskola har förlagt tiderna för arbetssökande på tisdag-torsdag 09.00−14.00. Jag arbetar måndagen, får jag lämna mitt barn resten av veckan?

Maxtiden är 15 timmar/vecka. Har du lämnat ditt barn ex. 8 timmar på måndagen har du rätt att lämna ditt barn 7 timmar till den veckan. Tiderna är förlagda tisdag-torsdag 09.00-14.00. Avvikelser från dessa tider får ske för att den arbetssökande ska kunna gå på möten, intervjuer etcetera. Dessa avvikelser ska godkännas av respektive rektor. Detta gäller även när man kombinerar arbete med aktivt arbetssökande.

Min förskola har förlagt tiderna för arbetssökande på tisdag-torsdag 09.00−14.00. Jag arbetar måndag, tisdag 8 timmar/dag. Får jag lämna mitt barn resten av veckan?

Nej, maxtiden är 15 timmar/vecka. Avvikelser från dessa tider får ske för att den arbetssökande ska kunna gå på möten, intervjuer etcetera. Dessa avvikelser ska godkännas av respektive rektor.  Detta gäller även när man kombinerar arbete med aktivt arbetssökande.

Får mitt barn komma till förskolan när det är lov om jag är arbetssökande?

Ja, under skolans sommarlov, jullov, sportlov, påsklov och höstlov får barnet lämnas de lagstadgade 15 timmar per vecka. Verksamheten bestämmer dagarnas förläggning.

Hur får vi lämna vårt barn, jag är arbetssökande och min sambo arbetar olika tider på dagen?

Att vara arbetssökande jämställs med att vara arbetande. Barnets schema följer båda föräldrarnas schema.

Får jag lämna min 2-åring för att studera när jag är föräldraledig för ett annat barn?

Du får lämna ditt barn antingen 15 timmar/vecka (som föräldraledig) eller den tid som du behöver för dina studier (som studerande).

Jag ska ta ut föräldraledighet 3 dagar i veckan och arbeta 2 dagar, kan jag lämna mitt barn hela veckan?

Nej, föräldraledighet kan inte kombineras med arbete. Antingen får du lämna 15 timmar/vecka som föräldraledig eller efter schema.

Jag har 2 barn på förskolan/fritids, om det ena blir sjukt får jag lämna det andra?

Barnet får lämnas efter sitt schema.