Allmän förskola

Alla barn erbjuds allmän förskola från höstterminen det år de fyller tre år. Den allmänna förskolan är inte någon särskild form av förskola utan bedrivs inom den vanliga organisationen.

Verksamheten är frivillig − benämningen “allmän” syftar på att verksamheten erbjuds alla barn från tre års ålder. Det är obligatoriskt för kommunen att anordna den allmänna förskolan, men frivilligt för föräldrarna att låta barnen delta i verksamheten.

Alla barn, även de som inte är inskrivna i förskolan, erbjuds från och med höstterminen det år de fyller tre år allmän förskola (525 timmar per år). Tiden förläggs på tre dagar i veckan mellan cirka klockan 09.00−14.00.

Verksamheten bestämmer dagarnas förläggning. Allmän förskola följer skolans läsårstider och lovdagar/studiedagar.

Allmän förskola är avgiftsfri tre dagar i veckan mellan cirka klockan 09.00−14.00