Förskola

Förskola vänder sig till barn från ett års ålder och fram till att barnet börjar förskoleklass vid sex års ålder.

I vår E-tjänst Förskola och fritidswebben kan du:

Förskolan är inte obligatorisk, du väljer själv om ditt barn ska gå i förskola. I Karlshamns kommun finns både kommunala och fristående förskolor. Du kan önska vilken förskola ditt barn ska gå i.

Förskolorna har öppet vardagar kl. 06.15 – 18.15.

Personalen har tre studiedagar per termin då verksamheten stänger. Vårdnadshavare informeras om datum i god tid.

Det är viktigt att du ansöker om plats i god tid – senast fyra månader innan önskat startdatum. Kommunen är skyldig att erbjuda en plats på förskola inom fyra månader från ansökningsdatum. Vi försöker att erbjuda plats enligt önskemål i så stor utsträckning som möjligt. Inskolning för nya barn är normalt ca två veckor.