Sommaröppet

De flesta förskolor/fritidshem och Dygnet Runt-avdelningen kommer att vara stängda under veckorna 28 – 31. Förutsättningarna under dessa veckor är annorlunda än under ordinarie verksamhetstid. Du behöver därför ansöka om behov av omsorg dessa veckor.

Vid behov av omsorg under vecka 28-31, be om en blankett på din avdelning. Blanketten lämnas ifylld till personalen på avdelningen senast den 27 april. Omsorgsbehovet kan behöva styrkas med intyg från arbetsgivare, skola etcetera. OBS! För att kunna planera verksamheten måste anmälningarna vara så exakta som möjligt. Ändringar och avbokningar måste lämnas i god tid.

De vårdnadshavare och barn, som anmält behov, bjuds in till öppet hus i juni under kvällstid. De vårdnadshavare som inte kan komma vid detta tillfälle är välkomna till den ordinarie verksamheten efter överenskommelse.

Förskolor och fritidshem som är öppna veckorna 28-31 sommaren 2021

Karlshamn: Gullbergslyckans förskola och Bodestorpsskolans fritidshem

Asarum

Förskola: Korpaborgens förskola
Fritids: Korpadalsskolans fritidshem

Mörrum

Förskola: Norrevångs förskola
Fritids: Hästarydsskolans fritidshem

Svängsta

Förskola: Svängsta förskola
Fritids: De elever som har omsorgsbehov av fritids i Svängsta under vecka 28-31 erbjuds plats i Mörrum, alternativt Asarum. De barn/elever som har omsorgsbehov i Hällaryd/Åryd erbjuds plats i Karlshamn.