Näringslivsforum

Näringslivsforum är precis vad det låter som, ett forum för diskussioner om Karlshamns framtid och utveckling, där kommunen tillsammans med näringslivet diskuterar gemensamma frågor och aktiviteter. Näringslivsforum ersätter tidigare näringslivsråd som funnits under många år, men som nu behövde justeras och då är ett forum med frågor kopplat till visionen Karlshamn 50000.

Näringslivsforum innehåller företagare, tjänstemän och politiker för att få en bred, bra och beslutsmässig diskussion om framtiden.

Syftet är att koppla an till Karlshamns nya vision, Karlshamn 50000 och dess fokusområden. Vad kan kommunen göra, vad gör företagen och vad gör vi tillsammans? Vilka frågor behöver lösas? Hur vi gemensamt kan påverka bostadsbyggande, kompetensförsörjning och Karlshamns attraktivitet är viktiga frågor för Näringslivsforum framöver.

Ett av de områden som är prioriterat i Karlshamns kommun är ökad kompetensförsörjning och som en del i detta kommer vi att lyfta Stärnö sjöstadEtapp 5 på NetPort Science Park och Karlshamns kommuns nya vision Karlshamn 50000.