FILM: ALLEMANSRÄTTEN

Tack vare allemansrätten har vi alla tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Klicka på filmen för att få reda på hur allemansrätten fungerar.