Fritidsgårdarnas sommaröppet

Välkomna att träffa oss fritidsledare, hänga med kompisarna och vara med på aktiviteter, både uppstyrda och spontana.  Det finns möjlighet att låna div aktivitetsutrustning m.m. Verksamheten bedrivs till största del utomhus med undantag vid dåligt väger och med begränsat antal inne i lokalen.