Upprustning av lekplats på Västervångvägen, Karlshamn

Avslutade

Upprustning av lekplatsen på Västervångvägen pågår. Lekplatsen beräknas färdigställas hösten 2021. Vänligen håll avstånd till arbetande maskiner och personal och respektera eventuell avspärrning och skyltning.