Förbättring av gångstråk längs Mörrumsån

Avslutade

Under året har området längs Mörrumsån i centrala Mörrum fått belysning och nya möbler. I höst kommer belysningen att justeras in ytterligare. Vänligen håll avstånd till arbetande personal och maskiner, och respektera eventuell skyltning.