Digitala tjänster

Här hittar du all Karlshamns Kommuns självservice på webben. Genom detta självservicecenter kan du med så kallade e-tjänster göra olika ansökningar, anmälningar eller andra tjänster direkt vid datorn eller mobilen. Självservice ska fungera när som helst på dygnet och är oberoende av kontorstider och telefontider. Den enklaste typen av självservice är ett elektroniskt formulär som du kan fylla i och skicka in direkt. Finns det ingen e-tjänst för ditt ändamål så går det bra att ladda ner ansökningsblanketten istället.Du kan även bifoga filer när du använder vissa av e-tjänsterna. Tänk på att bifogade filer endast kan vara av typerna .pdf, .png samt .jpg. De flesta av e-tjänsterna kräver inloggning, eller digital signatur, med e-legitimation så som Mobilt Bank-ID eller Bank-ID.

Hitta e-tjänst eller blankett

Antal träffar: 57 Visar e-tjänster/blanketter för: Alla
Blankett
E-tjänst
Ansökan - ekonomiskt bistånd
Ansökan om godkännande att starta fristående förskola och fritidshem
Ansökan om godkännande att starta pedagogisk omsorg
Ansökan om jämkning för dubbel bostadskostnad
Ansökan om skolpliktens upphörande pga varaktig utlandsvistelse
Ansökan om skolskjuts - grundskola och grundsärskola
Ansökan om stöd, LSS
Ansökan om stöd, SoL
Arbetsgivarintyg
Autogiroanmälan, medgivande till kontonummer
Begäran om entledigande
Begäran om uttag från spärrat konto
Begäran om uttag från spärrat konto
Betygskopia - beställning
Boka tid för rådgivning eller kunskapsprov om alkohollagstiftning
Borgerlig vigsel - boka tid
Bostadsanpassningsbidrag - Ansökan vid bostadsanpassningsbidrag för reparation, service och besiktning
Bostadsanpassningsbidrag - Medgivande från fastighetsägare/nyttjanderättshavare
Bostadsanpassningsbidrag - ansökan
Bostadsanpassningsbidrag - Återställningsbidrag - Ansökan
Byggärenden - anmäla kontrollansvarig
Byggärenden - ansökan om slutbesked
Byggärenden - begäran om startbesked
Byggärenden - komplettera ditt ärende
Byggärenden - lämna svar som granne
Byggärenden - meddelande till handläggare i pågående ärende
Byggärenden - mina sidor
Byggärenden - sök bygglov och andra åtgärder
Byggärenden - ta del av beslut som granne eller sakägare
Byggärenden - ta del av beslut som sökande och kontrollansvarig
Dygnet runt förskola - ansökan
Dödsboanmälan, ansökan
Faderskap - boka tid för bekräftelse av faderskap
Felanmälan och lämna synpunkter
Fondmedel - Ansökan
Förskola och fritidswebben
God man - anmäla intresse
Hälsouppgift förskoleklass
Inackorderingsbidrag
Karlshamnsförslaget
Kontaktperson - månadsrapport
Kontrakt om drogfrihet (årskurs 7-9)
Ledighet för elev grundskola - ansökan
Lovfritidsplats - ansökan
Lämna synpunkter
Låna fritidsutrustning - Fritidsbibblan
Misstanke om att barn far illa - Anmälan för personal
Misstanke om att barn far illa - Anmälan privat
Musikskolans e-tjänst
Omprövning av förvaltarskap
Skolplacering grundskola
Skolval förskoleklass och årskurs 7
Tillstånd av vårdnadshavare Skolbalders
Tjänstgöringsintyg
Volontärinsats - intresseanmälan
Vuxenutbildningen - ansökan