Betalning av p-avgift

I Karlshamns finns det både gratis och avgiftsbelagd parkering. Du kan betala med mynt, kort eller mobiltelefon via appen Easy Park.

Avgiftssystem är uppbyggt på att parkeringsplatserna nära besöksmål i centrum är dyrare än de som ligger utanför stadskärnan.
På varje parkeringsautomat så framgår det tydligt vilken taxa som gäller för p-avgiften.

Så här laddar du ner appen Easy Park

Under Easy Park hemsida kan du lätt ladda ner appen och registrera ett konto som du sedan kan använda vid all avgiftsbelagd parkering i Karlshamn.
Besök Easy Parks hemsida här: https://easypark.se/

Så här mycket kostar det att parkera i Karlshamns kommun

Avgiftssystemet är indelat i 5 olika parkeringszoner:

Torget 10 kr/tim
Röd zon 6 kr/tim
Grön zon 4 kr/tim
Blå zon 2 kr/tim
Resecentrum 14-dygnsparkering 1 kr/tim

Om du vill gör en felanmälan

Om en biljettautomat är ur funktion eller om du vill anmäla ett fel är du välkommen att fylla i en felanmälan.

Om appen inte fungerar felanmäler du det till Easy Park.

Om du har fått parkeringsanmärkning eller kontrollavgift

Se mer information under Parkeringsinformation.