Tillbakablick från Arkitekturveckan 2019

Under arkitekturveckan 2019 bjöds det bland annat på föreläsningar, visningar, god arkitektur och byggnadskonst.

Läs och ladda ner programblad här.

Elevernas modell av Karlshamn

Utöver innehållet i programbladet så kommer Mörrums elever ställa ut sin modell av Karlshamn. Utställningen kommer äga rum på Kulturbyrån under veckan.

På Norrevångskolan har arbetet med 3D pågått i flera år och lärarna jobbar hela tiden vidare med att försöka utveckla området och komma på projekt som är såväl intressanta som utmanande för eleverna. Det senaste projektet är att rita Karlshamns centrum i 3D. Med hjälp av planskiss och Google earth har elever och lärare ritat byggnaderna. Här har eleverna kunnat anpassa byggnaderna efter sina kunskaper i 3D-modellering. Elever som jobbat med 3D ett tag har ritat detaljer på byggnaderna medan de som är mer nybörjare har gjort enklare byggnader. Tanken är att modellen, så småningom, ska kunna användas på mellanstadiet för att eleverna där ska kunna markera ut trygga och otrygga områden i centrum. Kanske har de också förslag på förändringar när det gäller stadens utformning!

Filmer om Karlshamn

Studenter på Masterprogrammet i stadsplanering på Blekinge tekniska högskola tog under vårterminen 2019 fram filmer om Karlshamn. Vi vill gärna tipsa om deras filmer i samband med Arkitekturveckan! De belyser många viktiga frågeställningar som vikten av levande handel, att ta in ungdomsperspektiv, ideellt engagemang, integration, spontanaktiviteter och folkhälsan för att nämna några. Se filmerna här:

Spontanaktiviteter i Karlshamn

Hand(el) i hand; socialt kapital

Hemma hos din granne

Välkomna in! … Eller?

Eldsjäl

Kallbadarna

Alla är vi olika

Läs mer om berättelsen bakom varje film och elevernas idéarbete kring framtagandet.