Översiktliga planer du kan lämna synpunkter på just nu

Svängsta 2040 – Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort

Fördjupningsarbete om Svängstas framtida utveckling.

Läs mer