Pågående översiktsplanering

Karlshamns kommun arbetar kontinuerligt med översiktliga planeringsfrågor, bland annat genom fördjupningsarbeten och ändringar av översiktsplanen. Här kan du läsa mer om vilka kommunövergripande planer och program kommunen arbetar med just nu.