VA-plan

Kommunfullmäktige beslutade 2013 att anta VA-plan för Karlshamns kommun med tillhörande utbyggnadsplan.