Pågående detaljplanearbeten

Asarum 3:23 med flera

Detaljplan för att möjliggöra för utveckling av Asarums Bangolfklubb samt för byggnation av cirka sex friliggande bostäder.

Läs mer

Asarum 40:194 med flera

Detaljplan för att möjliggöra ändamålen vård, skola, bostäder, handel, kontor samt idrott.

Läs mer

Del av Elleholm 35:1 med flera

Detaljplan för utvidgning av befintlig verksamhet med växthusodling och lager.

Läs mer

Del av Froarp 4:7 med flera

Detaljplan för nytt vattenverk i Asarum.

Läs mer

Del av Karlshamn 6:5

Detaljplan för att möjliggöra byggnation av ny brandstation.

Läs mer

Del av Karlshamn 8:1 med flera

Detaljplan för turism, fritid och kultur. Inriktningen kan komma att ändras till bostadsändamål som huvudsakligt syfte.

Läs mer

Del av Marieberg 1:151

Detaljplan för nytt vårdboende i Svängsta.

Läs mer

Del av Matvik 1:32

Detaljplan för ett enbostadshus strax väster om Matviks hamn.

Läs mer

Del av Rävabygget 4:1 med flera

Detaljplan för att möjliggöra en fortsatt expansion av Södra Cell Mörrum i riktning norrut.

Läs mer

Froarp 3:9 och 3:10 med flera

Detaljplan för utveckling av befintligt idrotts-, rekreations- och friluftsområde samt ett mindre antal bostäder.

Läs mer

Hasseln 2 med flera

Detaljplan för utveckling av befintliga verksamheter samt för nya bostäder.

Läs mer

Helsingborg 15 och 16

Detaljplan för bostäder och centrumändamål.

Läs mer

Hällaryd 1:139 och del av Hällaryd 1:56 med flera

Detaljplan för nya bostäder, en aktivitetspark och utveckling av Hällaryds skolor.

Läs mer

Karlshamn 2:1 med flera

Detaljplan för utveckling av bostadsområdet Möllebacken.

Läs mer

Lasarettet 7 och Lasarettet 8 med flera

Detaljplan för flerbostadshus, kontor, parkeringshus, vandrarhem och vårdboende vid polishuset.

Läs mer

Matvik 1:40 med flera

Ändring av detaljplan i Yttre Matvik.

Läs mer

Nyponblomman 8

Detaljplan för att ta bort bestämmelser om fastighetsindelning.

Läs mer

Planprogram för stationsområdet

Planprogram för en ny stadsdel med bostäder, arbetsplatser, service och allmänna platser.

Läs mer

Stampens trädgård 2 med flera

Detaljplan för att möjliggöra utveckling av befintlig hotellverksamhet.

Läs mer

Älgen 5 med flera

Detaljplan för att skapa ett funktionsblandat kvarter i ett centralt läge.

Läs mer

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Om cookies på Karlshamns kommuns webbplatser.

Jag godkänner