Pågående detaljplanearbeten

Asarum 3:23 med flera

Detaljplan för att möjliggöra för utveckling av Asarums Bangolfklubb samt för byggnation av cirka sex friliggande bostäder.

Läs mer

Asarum 40:194 med flera

Detaljplan för att möjliggöra ändamålen vård, skola, bostäder, handel, kontor samt idrott.

Läs mer

Del av Elleholm 35:1 med flera

Detaljplan för utvidgning av befintlig verksamhet med växthusodling och lager.

Läs mer

Del av Karlshamn 2:1 med flera (Möllebacken)

Detaljplan för utveckling av bostadsområdet Möllebacken.

Läs mer

Del av Karlshamn 6:5

Detaljplan för att möjliggöra byggnation av ny brandstation.

 

Läs mer

Del av Karlshamn 8:1 med flera

Detaljplanens huvudsakliga syfte är bostadsändamål, med visst inslag av turism, fritid och kultur.

Läs mer

Del av Marieberg 1:151 med flera (Mariegården)

Detaljplan som möjliggör användningarna bostäder, vård och kontor inom del av bostadsområdet Mariegården.

Läs mer

Del av Matvik 1:32

Detaljplan för ett enbostadshus strax väster om Matviks hamn.

Läs mer

Del av Mörrum 73:1

Detaljplan för nya bostäder och förskola med mera i lantlig miljö i utkanten av Mörrum.

Läs mer

Del av Stilleryd 2:49 med flera

Detaljplan för ny genomfartsväg vid Stillerydshamnen.

Läs mer

Froarp 3:9 och 3:10 med flera

Detaljplan för utveckling av befintligt idrotts-, rekreations- och friluftsområde samt ett mindre antal bostäder.

Läs mer

Hasseln 2 med flera

Detaljplan för utveckling av befintliga verksamheter samt för nya bostäder.

Läs mer

Helsingborg 15 och 16

Detaljplan för bostäder och centrumändamål.

Läs mer

Hällaryd 1:139 och del av Hällaryd 1:56 med flera

Detaljplan för nya bostäder, en aktivitetspark och utveckling av Hällaryds skolor.

Läs mer

Lasarettet 7 och Lasarettet 8 med flera

Detaljplan för flerbostadshus, kontor, parkeringshus, vandrarhem och vårdboende vid polishuset.

Läs mer

Planprogram för stationsområdet

Planprogram för en ny stadsdel med bostäder, arbetsplatser, service och allmänna platser.

Läs mer

Stampens trädgård 2 med flera

Detaljplan för att möjliggöra utveckling av befintlig hotellverksamhet.

Läs mer

Stilleryd 2:77 med flera

Detaljplan för att möjliggöra en ökad byggrätt på fastigheterna Stilleryd 2:77 och Stilleryd 2:62.

Läs mer

Älgen 5 med flera

Detaljplan för att skapa ett funktionsblandat kvarter i ett centralt läge.

Läs mer

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Om cookies på Karlshamns kommuns webbplatser.

Jag godkänner