Detaljplaner du kan lämna synpunkter på just nu

Del av Karlshamn 6:5 med flera (Brandstation)

Detaljplan för att möjliggöra byggnation av ny brandstation.

 

Läs mer