Återvinningsstationer

Återvinningsstationerna i Karlshamns kommun sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Återvinningsstationen (ÅVS) är den obemannade återvinningen som finns placerade på flera platser i kommunens bostadsområden.

Har du frågor kring återvinningsstationerna så ska du kontakta FTI. Kontaktuppgifter hittar du på FTI:s webbplats.