Tillstånd för användning av kommunal mark

Om du vill använda kommunal mark, så som en gata, trottoar, torg, naturområde eller park, måste du få först få tillåtelse av kommunen.

Om du ska använda en offentlig plats, anordna en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning behöver du även ansöka om ett polistillstånd.

Åtgärder som kräver tillstånd

Byggetablering

Evenemang

Gatupratare och varuexponering

Grävtillstånd

Torghandel

Trafikanordningsplan

Uteservering