Gatupratare och varuexponering

För att få ställa ut gatupratare på allmän plats i anslutning till butik krävs polistillstånd som utfärdas för 2 år, därefter måste nytt tillstånd sökas. Läs mer på följande länk om tillstånd för nyttjande av gatumark.

För att tillstånd ska beviljas måste följande regler uppfyllas:

  • Gatuprataren får inte vara en trafikfara, skymma fordonstrafik, hindra framkomlighet eller vara en olycksrisk.
  • De fria passagen förbi gatuprataren ska vara minst 1,5m.
  • Vid trappor får skylten inte vara bredare än själva trappan.
  • För att undvika att synskadade ska snubbla på gatuprataren måste den ha en hel sarg längst ner som är minst 1 dm hög.
  • Gatuprataren ska inte var en hänvisningsskyltning, utan placeras direkt utanför butik.