Gång och cykelvägar

Ett bra sätt att ta hand om sig och själv och miljön är att gå eller cykla istället för att åka bil.  Förutsättningarna för att cykla och gå är goda i Karlshamn. Det finns ett välutbyggt cykelnät med ca 11 mil cykelväg i en platt topografi. Det är också relativt korta avstånd inom staden och mellan tätorterna vilket gör att det finns stora möjligheter att vilja välja cykeln framför bilen.


Ökad cykeltrafiken i Karlshamn är en viktig del i arbetet att:

  • Förbättra folkhälsan och minska miljöbelastningen i kommunen
  • Skapa en attraktivare stadsmiljö genom cykelfrämjande miljöer och infrastruktur.
  • Minska biltrafikens andel av resorna i Karlshamns kommun.