Beställ kartor och tjänster

När du ska söka bygglov eller göra en anmälan, behöver du lämna in en situationsplan. Som underlag till situationsplanen behöver du antingen en nybyggnadskarta eller utdrag ur primärkarta. Nybyggnadskartan beställs mot en avgift. Primärkartan är gratis så länge som formatet är i papper eller PDF-fil.  Maila till byggnadsnamnden@karlshamn.se att du behöver en primärkarta och ange fastighetsbeteckning i ditt mail. På underlaget ritar du sedan in var på tomten som du vill bygga eller ändra.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan finns inte som färdig produkt utan tas fram i samband med beställning. Nybyggnadskartan visar fastighetens gränser, de faktiska förhållandena på plats och redovisar också gällande planbestämmelser och anslutningspunkter för VA. Utanför planlagt område tas vid behov en enkel nybyggnadskarta fram, utan plan- och VA-information. Nybyggnadskartan hjälper bygglovshandläggaren att se nybyggnationen i sitt sammanhang. För att underlätta för mätning bör fastigheten vara tillgänglig och gärna röjd från sly.

När behövs en nybyggnadskarta?

  • Vid nybyggnation av en- eller flerbostadshus, fritidshus, kontor eller industribyggnader.
  • Om ovanstående byggnad är den första byggnaden på tomten eller om den ersätter en riven byggnad.

Om du ska bygga utanför planlagt område eller vid tveksamheter kontakta bygglovshandläggare på Stadsbyggnadsavdelningen som avgör vilket kartunderlag som krävs (byggnadsnamnden@karlshamn.se eller 0454-810 00).

Läs mer om bygglov på vår webbsida.

Hur beställer jag?

Nybyggnadskartan beställs via vår e-tjänst. Du behöver BankID för att kunna använda e-tjänsten, detta gäller även för företag och ombud. Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten går det bra att få blankett via Servicecenter.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för en nybyggnadskarta är normalt cirka fyra veckor. I samband med längre ledigheter, t ex under sommaren, kan handläggningstiden vara betydligt längre. Tänk på att beställa nybyggnadskarta i god tid innan du söker bygglov.

Hur levereras nybyggnadskartan?

Nybyggnadskartan levereras alltid i digitalt format, pdf och dwg (för att kartan i pdf-format ska bli skalenlig vid utskrift måste den skrivas ut i angett pappersformat (A4, A3) med skrivarinställningen “verklig storlek” som inte anpassar kartbilden). En papperskarta kan levereras med post om så önskas.

Vad kostar det?

Kostnaden för en nybyggnadskarta varierar beroende på fastighetens storlek (tomtarealen) och läge, inom eller utom planlagt område, enligt gällande taxa.

Prisexempel:
Fastighet  < 2000 m2 – Fullständig  7497 kronor / Enkel  5498 kronor

Kontakta Mätningskontoret för exakt prisuppgift vid andra arealer via e-post: kartor@karlshamn.se eller telefon 0454-816 64.