Ny eller justerad adress

Uppgift om namn på gator, vägar och offentliga platser samt för fastigheten bestämda adressnummer meddelas av byggnadsnämnden. Vid behov av ny eller justering av befintlig adress, kontakta mät-teamet på Stadsbyggnadsavdelningen.

 

Adressen för en fastighet bestäms genom att mäta antalet 10-tal meter från vägens början. (Ex. 350 m = 35) Adresser med udda nummer ligger på vänster sida och adresser med jämna nummer ligger på höger sida. Fastigheter vid avtagsväg som inte har eget namn får adress från huvudväg med ett tillägg som anger avståndet från huvudvägen.( ex 63-9)

 

Exempel Fastigheten är belägen
KNUTSBERGSVÄGEN 74på höger sida ca 740m från Vekerumsvägen.
KNUTSBERGSVÄGEN 48-12vid en avtagsväg från Knutsbergsvägen ca 480m från Vekerumsvägen på höger sida. Därefter ca 120m in på denna väg och på höger sida.
KNUTSBERGSVÄGEN 63-9vid en avtagsväg från Knutsbergsvägen ca 630m från Vekerumsvägen på vänster sida. Därefter ca 90m in på denna väg och på vänster sida.