Nedtagning av träd

För att Karlshamns kommun ska kunna hantera förfrågningar angående nedtagning av träd, grenar eller sly och göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall behöver du fylla i en ansökan som beskriver vilka träd som du önskar få nedtagna och skälet till det. Gäller ansökan beskärning av grenar eller sly, skriver du det under rubriken “Antal träd och trädslag som önskas fällas”.

Starta e-tjänsten och skicka in en ansökan digitalt, alternativt skriv ut filen ”Ansökan om nedtagning av träd” som du hittar till höger. Fyll i och skicka in om du önskar få träd nedtagna. Kommunen utför normalt skogliga åtgärder under november- mars. För att ansökan ska kunna behandlas under påföljande vintersäsong behöver den vara kommunen tillhanda senast den 30e september.