Arkitekturveckan

För fjärde året i rad anordnar Karlshamns kommun Arkitekturveckan. Ett evenemang som sätter fokus på begreppet arkitektur som något mer än bara yta. Genom att, förutom arkitekter även bjuda in beställare, byggare och de som nyttjar byggnader och livsmiljöer belyser den att arkitektur är något som berör oss alla, något vi delar ansvar för.