Spara vatten. Varje droppe räknas!

Karlshamns kommuns huvudvattentäkt i Långasjön är helt beroende av tillflöden från sjön Mien, söder om Tingsryd. Vattennivåerna i Mien var under 2016 mycket lägre än normalt, vilket gjorde att kommunen behövde införa ett historiskt bevattningsförbud mellan den 30 juni och den 18 juli. Det är stor risk att Karlshamns kommun hamnar i samma situation denna sommar, om vi inte blir bättre på att hushålla med vårt dricksvatten. 

Många av landets kommuner, däribland de flesta av Karlshamns grannkommuner, har en svår vattensituation och därför har Karlshamns kommun inlett ett samarbete i en ”vatten-sparar kampanj” med Ronneby Miljö & teknik och bjuder även in andra kommuner att hänga på.

Vi måste börja värna vårt vatten. Varenda droppe räknas!

– Det är trots allt ett mycket mer gynnsamt läge nu i Karlshamns kommun jämfört med förra året eftersom vi i år agerar mer vattensmart och inte tappar mer vatten än vad vi behöver för att klara förbrukningen, säger VA-chef Marika Wennberg, som hoppas att det slipper införas bevattningsförbud i sommar. 

Situationen kan snabbt förändras

Även om vattennivåerna i Mien i nuläget är okej kan situationen snabbt förändras beroende på slarvig förbrukning och långvariga perioder av för lite nederbörd. Därför är det viktigt att man som konsument alltid använder vattnet smart. Det kommer att ta många år innan kommunen har en ny reservvattentäkt och därför kommer Karlshamn under lång tid framöver att vara fortsatt beroende av vatten från Mien.

– Kommuninvånarna har redan fått upp en förståelse för hur det ligger till med vattnet – att det är ett kärvt läge, även för de med egna brunnar – men vi behöver alla hela tiden bli påminda om att spara vatten och  förändra vårt beteende. Så häng med i kampanjen ”Varje droppe räknas!” för att vi alla ska bli bättre på att värna vårt värdefulla dricksvatten, som faktiskt kan ta slut om vi fortsätter slösa, säger Marika Wennberg.

Läs mer om 2016 års vattenkris och få tips om hur du kan spara vatten här: 

 

 

 


  • Publicerat: 2017-07-12 av leila.rudelius@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?