Vi jobbar här!

Kontaktuppgifter:


Karlshamns Turistbyrå
Adress  Pirgatan 2
  374 81 Karlshamn
GPS N 56° 9′ 53  E 14° 51′ 56 
Telefon 0454-812 03 
Epost turistbyran@karlshamn.se

     

Lena Axelsson
Turistchef

Marjut Petersson
Turismhand-
läggare 
Jola Follin
Noreklev
Turistassistent 
      Annika Henesey
Internationell
samordnare 
Strategiska frågor
Marknadsföring
Information, 
Inköp/försäljning, 
Guide- och 
gruppbokningar
Information,
Webb, Sociala
medier,
trycksaker
      Information, 
Vänortsarbete
0454-812 11 
0454-812 03 
0454-812 03
      0454-812 03
Epost  Epost Epost     Epost