Kartor

Här nedan finns kartor för beställning.

Kontakta oss på turistbyran@karlshamn.se om ni vill beställa nedanstående kartor direkt hem i brevlådan mot portokostnad.


Asarumskartan

En detaljrik karta som omfattar området Asarum-Granefors-Valberget, norr om Karlshamn. Kommunikation, terrängformer, privata tomtmarker, vegetation, vatten & sankmark, människoframställda föremål som tex byggnader och stängsel mm finns utmarkerade.
Kartan är framställd i ett mycket tåligt material och tål vikningar och väta. Skala 1:10 000

Pris: 150 kr


Banvallsleden

En 250 km lång cykelled från Karlshamn till Halmstad längs den gamla banvallen. Information om sevärdheter, övernattningsmöjligheter mm på svenska, engelska och tyska. Skala 1:50 000

Pris: 130 kr


Cykel- och vandringskarta för Karlshamns kommun

Välkommen att uppleva Karlshamns vackra omgivningar genom att cykla eller vandra. De allra värdefullaste områdena är skyddade som naturreservat. Det finns en mängd olika naturtyper; från skärgårdsmiljöer med lövskogskust och enbuskhällmarker som Tjärö, Stilleryd och Eriksberg, det gamla odlingslandskapet i Ire by i Mieåns dalgång till barr- och blandskogsområden som Långasjönäs. Vägen längs Mörrumsån kantas av både fantastisk natur och kultur med minnen från industrialismens vagga. I denna karta finns flera cykeltursförslag med olika länger (24, 33, 38 och 93 km). I kartan finns ocks besöksmål att läsa om längs med vägen. 

Pris: 40 kr


Ire & Lobergets Naturreservat

Mycket detaljerad karta över naturreservaten med vandringsleder. Jakttorn, gårdarna, stormfällda träd och mycket annat finns utmarkerade. På baksidan finns även information om flora & fauna, geologi och kulturhistoria över Ire och Loberget. Skala 1:10 000

Pris: 20 kr


Kust & Fritidskarta

Mycket detaljerad karta som sträcker sig från Sternöhalvön till Matvik. Byggnader, privat mark, kraftledningar, stigar och mycket annat finns utmarkerade. Kartan tål vatten och vikningar.
Skala 1:10 000

Pris: 100 kr

Mer information

Beställ karta


Långasjönäs Naturreservat

Spår och kulturkarta över området med vandringsleder, motionsspår, namn på torpen  och mycket mer. Skala 1:15 000

Pris: 30 kr


Sydostleden
Sydostleden är en 27 mil lång cykelled mellan Växjö och Simrishamn. Leden är lättillgänglig och trafiksäkeroch fylld av kultur och naturupplevelser. Den består till stor del av bilfri cykelväg. Långa sträckor är asfalterade och hela leden är markerad med rödvita skyltar. Starta i Växjö, Simrishamn eller var som helst längs leden. Cykla hela leden eller ta en etapp i taget. Omfattande och trevlig broschyr/karta.

Pris: 100 kr


Skärgårdskartor

1. Skärgårdskarta & Sjökort Karlshamn

Prisbelönt och detaljerad karta över Karlshamns skärgård med information på både svenska och engelska om öarna, serviceställen, var man kan gå i land osv. Kartan fungerar även som sjökort och tål vikningar och väta. Skala 1:10 000.

Pris: 150 kr

Kartan finns också nedladdningsbar i digitalt BSB-format, pris: 360 kr

2. Skärgårdskarta-fritidskarta Karlshamn Västra

Kartan sträcker sig längs med kusten från Vettekulla vätsreut förbi Karlshamn och bort till Drösebo. Kartan är tryckt på ett vatten- och viktåligt material som tål att slängas i sjön. Skala 1:10 000.

Pris: 150 kr

3. Skärgårdskarta-sjökort Tjärö-Järnaviks skärgård

Kartan sträcker sig från Allböleudden längs med den flikiga kusten in mot Guövik, Köpegårda, Järnavik, Gyön, Grananäs och bort till Biskopsmålaviken. Kartan är tryckt på ett vatten- och viktåligt material som tål att slängas i sjön. Skala 1:10 000.

Mer info på Stigmännens hemsida

Beställ karta, papper/BSB via epost


Trädkarta Ire Natur- & Kulturskola

Unik och mycket detaljerad karta i plastfodral med trädarterna i området utmarkerade samt information om dessa på baksidan av kartan. Skala 1:3000

Pris: 15 kr


Natur- och gästhamnar i Blekinge skärgård

Snart 40 års segling i detta område har inspirerat till sammanställning av ett material som visar lämpliga tilläggsplatser för en båt med ett djupgående på cirka 1,75 m.
Här kan man framför allt finna beskrivningar över tilläggsplatser som ofta medger övernattning utan grillos och andra störande inslag.

Denna bok (52 sidor) kan beställas direkt på www.privatkonsult.com.
Mer information på www.blekingeskargard.com.

Pris: 149 kr inkl frakt