Trollingfiske

Här nedan följer information och frågeställningar om trollingfisket i Karlshamns skärgård.

Vad är trollingfiske och vad behöver man?
I början räcker det med spö och båt. Efter något år och när intresset har ökat för trollingfiske så är det mycket vanligt att man går ihop i lag, om ca fyra man. Man gör då gemensamma inköp av t.ex. båt, spön och ekolod eftersom dessa fiskeredskap är dyra. Det går att få tag på bra begagnade redskap också. Nya redskap, som behövs vid trollingfiske, kostar ca 200 000 kr - 250 000 kr. Det går naturligtvis bra att hyra utrustning också, men det blir dyrt i längden.

Vilken sorts fisk vill man ha på kroken?
Lax och havsöring är det som storfiskarna vill ha på kroken.

Vilken tid på året är det bäst att trollingfiska?
I mitten av april och fram till midsommar är bästa tiden för att fånga lax. I augusti till september är det dags för en ny period att utöva sitt fritidsintresse.

Var finns de bästa laxställena enligt dig?
Mellangrund - sydost Tärnö, Kasen - C-zonen.

Varför kommer det så många utländska fiskare till Karlshamn?
För det laxbeståndet vi har utanför vår svenska kust finns inte i södra Östersjön. Många europeiska länder saknar åar som t.ex. Mörrumsån och liknande åar som finns längs med den svenska kusten. Dessa åar används av laxen för att leka i.

Hur går det till när man trollingfiskar?
Man använder sig av ca 6-14 spön som är ihopkopplade med en lina som i sin tur är blyförsedd. Detta för att kunna fiska av på olika djup, t.ex. 20-60 m samtidigt. För att kolla av havsbotten, höjdkurvor och ev sillstim finns det ekolod som hjälpmedel.