Programmet för Hotell, restaurang och bageri - HRHOT

Det här lär du dig på programmet

Du får möjlighet att lära dig matlagning, bakning och ­servering samt om hur man hanterar livsmedel och hur man arbetar i olika typer av kök, hotell och livsmedelsbutiker. På programmet får du också kunskaper om hygien, näringslära, specialkost och alkoholservering. 

Så är programmet upplagt

Gymnasiegemensamma ämnen

På de nationella programmen finns ämnen som alla ska studera. De kallas för gymnasiesärskolegemensamma ämnen. De är engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen

Programmet har yrkesämnen eller karaktärsämnen som kallas för programgemensamma ämnen. Alla elever på ­programmet ska läsa de här ämnena som är bageri och konditori, hotell, livsmedels- och näringskunskap, måltids och branschkunskap samt service och bemötande.

Programfördjupning

Du läser även fler ämnen som ger dig mer kunskaper inom det område du valt. De ämnena kallas för programfördjupning. 

Individuellt val

Du gör också ett individuellt val. Du får själv välja några ämnen som inte hör till programmet men som alla elever på skolan kan läsa.

Betyg

Du får betyg när en kurs är avslutad. Läraren ska bedöma dina kunskaper och jämföra dem med kraven som finns för betygsstegen A, C och E.

Gymnasiesärskolearbete

För att visa att du är väl förberedd för de arbetsuppgifter du lärt dig gör du ett gymnasiesärskolearbete. Detta gör du i slutet av din utbildning.

Gymnasiesärskolebevis

När du lämnar gymnasiesärskolan efter fyra år får du ett gymnasiesärskolebevis som visar vilka kunskaper och erfarenheter du har. 

APL - arbetsplatsförlagt lärande

Du tränar på och använder de kunskaper du får på programmet på en arbetsplats. 

  • Publicerat: 2018-12-10 av andreas.saleskog@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?