Programmet för Fastighet, anläggning och byggnation - FAFAS

Det här lär du dig på programmet

Du får träna dig på att arbeta med uppgifter inom fastighetsskötsel och byggnation. Det kan vara reparationer, lokalvård och måleri. Utomhus kan det vara markarbeten och skötsel av grönytor. Du får lära dig hur du på rätt sätt ska använda och sköta olika verktyg och redskap. Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet.

Så är programmet upplagt:

Gymnasiegemensamma ämnen

De gymnasiesärskolegemensamma ämnena är engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen

Programmet har yrkesämnen eller karaktärsämnen som kallas för programgemensamma ämnen. Alla elever på programmet fastighet, anläggning och byggnation ska läsa de här ämnena som är bygg och anläggning, fastighetsskötsel samt service och bemötande.

Programfördjupning

Du läser även fler ämnen som ger dig mer kunskaper inom det område du valt. De ämnena kallas för programfördjupning. 

Individuellt val

Du gör också ett individuellt val. Du får själv välja några ämnen som inte hör till programmet men som alla elever på skolan kan läsa.

Betyg

Du får betyg när en kurs är avslutad. Läraren ska bedöma dina kunskaper och jämföra dem med kraven som finns för betygsstegen A, C och E.

Gymnasiesärskolearbete

För att visa att du är väl förberedd för de arbetsuppgifter du lärt dig gör du ett gymnasiesärskolearbete. Detta gör du i slutet av din utbildning.

Gymnasiesärskolebevis

När du lämnar gymnasiesärskolan efter fyra år får du ett gymnasiesärskolebevis som visar vilka kunskaper och erfarenheter du har efter gymnasiesärskolan. 

APL - arbetsplatsförlagt lärande

Du tränar på och använder de kunskaper du får på programmet på en arbetsplats. 

  • Publicerat: 2018-12-10 av andreas.saleskog@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?