Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till ­nationella program i gymnasieskolan enligt de behörighets­regler som gäller. Benämningen introduktions­­program markerar att utbildningen inom dessa program syftar till ­förberedelser, eller ­introduktion, till annan ­gymnasial utbildning ­eller till arbets­marknaden.

Det finns fyra introduktionsprogram

Genom att gå ett introduktions­program kan du göra dig ­behörig för nationellt program, du kan förbereda dig för en övergång till arbetsmarknaden eller annan utbildning.

Du kan inte få examen från ett introduktionsprogram, men du får ett gymnasieintyg när du genomfört utbildningen.

Introduktionsprogram är liksom all ­annan gymnasieutbildning frivillig. Är du inskriven som elev har du ­samma ­rättigheter och skyldigheter som elever på andra program. I samtliga introduktions­program ingår även ­annan obligatorisk verksamhet än ämnes­undervisning.

  • Publicerat: 2018-12-10 av andreas.saleskog@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?