TE4 Gymnasieingenjör - är du en av dem?

Gymnasieingenjör - Ansök senast den 8 juni 2018

Att gymnasieingenjörer är gångbara på marknaden är sedan länge etablerat och efterfrågan fortsätter att vara stor. Förmågan att ta till sig teoretisk kunskap och samtidigt ha ett praktiskt handlag, behövs inom alla verksamheter. Under utbildningen får du möjlighet att tillämpa dina teoretiskt förvärvade kunskaper i praktiken. Inte bara under kurserna som oftast genomförs i projektform utan även under de 14 veckor som du genomför APL (arbetsplatsförlagt lärande). Under APL får du kontakt med företag i branschen vilket ger dig stora möjligheter till anställning efter examen. Utbildningen riktar sig också till dig som vill skaffa praktiska kunskaper inför högskole- eller civilingenjörsutbildning.

Inriktningen på Vägga Gymnasieskola är Produktionsteknik med utgång processteknik inom området hållbar energiutveckling. Utbildningen genomförs i nära samarbete med Netport Energikluster samt regionala företag och organisationer inom energi- och hållbarhetssektorn där du också kopplas till en egen företagscoach. Utbildningen är förlagd till Netport Science Park på Östra Piren i Karlshamn.

Satsningen på energi gör vi för att det är ett högintressant och globalt arbetsfälten för framtiden.

"Det behövs kompetens med rätt utbildning, företagen drar i alla som är intresserade av att bli ingenjörer."

Katarina Hansell, projektledare Energiklustret på Netport Science park.

Se filmerna!

Detta är TE4!

Blivande gymnasieingejör Ebba Svensson berättar om projekt som genomförs tillsammans med Mörrums Kronolaxfiske!

Foto: Annie Palmqvist

Beskrivning av TE4

Utbildningen bygger på Teknikprogrammet och dess examensmål.  Elever som har examen från Teknikprogrammet kan söka t.o.m. det år de fyller 22 år.  Godkända betyg i kurserna Mekatronik 1 och Produktionskunskap 1, eller likvärdiga meriter, är också behörighetskrav för denna profil. Programmet har riksintag, vilket betyder att man kan söka utbildningen från hela landet. 

Utbildningen ska ge dig möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter så som att definiera och analysera problem, utarbeta lösningar, utveckla, konstruera och producera produkter och tjänster samt reflektera över arbetsprocessen. Du kommer att fördjupa dina kunskaper i teknik, ekonomi, projekt och ledarskap, allt utifrån ett ingenjörs­mässigt förhållningssätt. Efter examen kan du arbeta inom så skilda områden som:

 • elbilar/laddning av elbilar
 • hållbar utveckling
 • energikartläggning
 • styrsystem/automation
 • förändringsledning
 • beteenden och människor
 • ledningssystem och standarder
 • solcellsinstallationer
 • värmepumpsteknik
 • ventilation
 • återvinning av energi från luft, eller som spillvärme från olika processer
 • VA 

Kursplan

Utbildningen innehåller 900 poäng. För att du ska erhålla examen som gymnasieingenjör krävs att du är minst godkänd i samtliga kurser som ingår i det fjärde året (900 poäng).

SYV-Studie-och yrkesvägledare; Ingela Ström

Tel 0454-57 41 47

ingela.strom@utb.karlshamn.se

Projektledare: Oskar Hjalmarsson

Tel 072 966 71 64

oskar.hjalmarsson@utb.karlshamn.se

 • Publicerat: 2018-05-09 av harriett.svensson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?