Teknikprogrammet - TE

Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill lära dig hantera både befintlig teknik och utveckling av ny teknik. Du får lära dig att analysera behov, utveckla idéer och konstruera.

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan.

Din framtid bestämmer du över!

Med Teknikprogrammets stora utbud och många valmöjligheter är du garanterad en bred utbildning. TE förbereder dig både för högskoleutbildning och kommande yrkesliv eftersom datorer och teknik genomsyrar programmet. Programmets nyckelord är teknik, entreprenörskap, design, produktutveckling och naturvetenskap!

Teknikprogrammets kärna är den teknik som människan skapat och människans förhållande till denna teknik!

Vi erbjuder följande inriktningar på TE:

Design och produktutveckling

Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centralt. Det ingår också studier i designprocesser och designmetodik.

Informations- och medieteknik

Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den ger också kunskaper i programmering, webbutveckling, dator- och kommunikationsteknik samt digital media.

Teknikvetenskap

Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Den ska fördjupa kunskaper i och om teknik, matematik och fysik.

Teknikcollege

 - ett kompetenscentra där kommuner, skola och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvalitén på de utbildningar som är berörda. 

  • Publicerat: 2019-01-21 av andreas.saleskog@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?