Naturvetenskapsprogrammet - NA

­Naturvetenskapsprogrammet är ett program som ger dig en bred ­högskoleförberedelse.

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och teknik. Programmet förbereder också för fortsatta studier inom andra vetenskapliga områden.

Utbildningen består till stora delar av fältstudier, experiment och laborationer. Det naturvetenskapliga arbetssättet och den naturvetenskapliga metoden betonas i utbildningen och utgör tillsammans med matematik, karaktären på programmet. Du läser även moderna språk som en naturlig del av utbildningen.

Utbildningen ökar ditt ansvarstagande och förbättrar din samarbetsförmåga samt stimulerar dig till att se möjligheter, försöka lösa problem, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling. När du väljer NA på Vägga Gymnasieskola, får du en utbildning med både bredd och djup.

Du har stor valfrihet till egna ämnesval och du får den bredaste behörigheten till fortsatta studier. På Vägga har vi på NA gästföreläsningar flera gånger per termin. Kontakter med högskolor, universitet och näringsliv är självklara.

Vi erbjuder följande inriktningar på NA:

Naturvetenskap

Denna inriktning ger ­fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.

Naturvetenskap och samhälle

Denna inriktning ger ­fördjupning inom geografi, naturvetenskap och samhällskunskap.

  • Publicerat: 2019-01-21 av andreas.saleskog@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?