Estetiska programmet - ES

På Estetiska programmet är entreprenörskap ett viktigt område som ger möjlighet att utveckla nyfikenhet, kreativitet, nyskapande och lust. Det är det som är programmets kärna tillsammans med det egna skapandet och framförandet.

Estetiska programmet förbereder elever för högskolestudier, i första hand inom de konstnärliga, humanistiska och samhälls-vetenskapliga områdena.  

Vi erbjuder följande inriktningar på ES:

Bild och formgivning

Ger dig kunskaper i två- och tredimensionella bildframställningstekniker och visuell kommunikation. Du får möjlighet att hitta din egen stil och att utvecklas som människa och konstnär. 

Estetik och media

Denna inriktning ger kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Du får också möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera med digitala verktyg. Du får uppleva och tolka olika uttryck, använda och skapa digitala produkter. Den digitala tekniken ger nya möjligheter till kombinationer av fotografisk bild, film, målning, teckning, datorgenererad grafik och rörliga animationer. 

Musik

Här får du kunskaper i musik från olika tider och kulturer. Du får också möjlighet att utveckla ditt musikutövande, konstnärliga skapande samt din förmåga att uppleva och tolka musik. Vi erbjuder enskild undervisning på instrument, gruppundervisning i teori, gehör, ensemble och kör. 

Är du nyfiken och kreativ?

Hos oss får du använda dig av både nyfikenhet och kreativitet såväl till eget skapande som gemensamma framföranden. Du får möjlighet att tillägna dig kunskaper för både konstnärliga och andra vetenskapliga högskolestudier. 

  • Publicerat: 2019-01-21 av andreas.saleskog@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?