Politik i skolan

Vi ger politiska partier möjlighet att komma till skolan för opionsbildning, att ha ett bokbord och diskutera med elever och personal utanför undervisning under vecka 19 och vecka 36 - tidigarelagt på grund av  valet 2018, måndag - fredag mellan kl 08:30 - 12:30.

Intresseanmälan görs till skolan i god tid före dessa tillfällen, dock senast två veckor innan aktuell vecka.

Läs även information från Skolverket;

Nya regler om hur skolan kan bjuda in politiska partier. Från och med den 1 januari 2018 gäller en ny bestämmelse i skollagen som tydliggör vad som gäller när en skola ska bjuda in politiska partier. Bestämmelsen anger att en skola får begränsa antalet partier som bjuds in om det görs på objektiv grund.

  • Publicerat: 2018-05-14 av harriett.svensson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?