Vägga Gymnasieskolas skolenheter

Enligt den nya skollagen skall varje rektor ansvara för en skolenhet. Därför är skolan är indelad i fyra olika enheter där varje enhet har en ansvarig rektor.

Skolledningen för Vägga Gymnasieskola är; Anja Vikström, Ann-Marie Nilsson, Nils Andersson och Åsa Wyndhamn.

Skolenhet 1

Skolenhet 1 består av Introduktionsprogrammen – IM och Gymnasiesärskolan - 4YP med fyra program; Programmet för fastighet, anläggning och byggnation – FAFAS, Programmet för hotell, restaurang och bageri – HRHOT, Programmet för Samhälle, natur och språk – SNSAM samt Gymnasiesärskolans Individuella program – IAIND.

Ansvarig rektor är Anja Vikström och TF rektor Jerry Johansson.

Skolenehet 2

Skolenhet 2 består av Barn- och fritidsprogrammet – BF, Estetiska programmet – ES, Samhällsvetenskapsprogrammet – SA och Vård- och omsorgsprogrammet – VO.

Ansvarig rektor är Ann-Marie Nilsson.

Skolenhet 3

Skolenhet 3 består av Bygg- och anläggningsprogrammet – BA, Ekonomiprogrammet – EK, Hotell- och turismprogrammet – HT, Restaurang- och livsmedelsprogrammet – RL och VVS- och fastighetsprogrammet – VF.

Ansvarig rektor är Nils Andersson.

Skolenhet 4

Skolenhet 4 består av El- och energiprogrammet – EE, Fordons- och transportprogrammet – FT, Naturvetenskapsprogrammet – NA och Teknikprogrammet – TE.

Ansvarig rektor är Åsa Wyndhamn.

  • Publicerat: 2017-08-17 av harriett.svensson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?