Samverkansystemet

Vägga Gymnasieskola arbetar med följande rutiner som utgår från ett lokalt samverkansavtal för Karlshamns kommun. 

A. Individuella samtal

Elever: utvecklingssamtal, minst en gång per termin,  som bland annat mynnar ut i individuella studieplaner.
Personal: medarbetarsamtal, minst en gång per år, som bland annat mynnar ut i individuella kompetensutvecklingsplaner.

B. Arbetsplatsträffar

Rektorsområdesvisa arbetsplatsträffar med samtlig personal. Vid arbetsplatsträffarna behandlas och löses så många frågor som möjligt av dem som direkt berörs i sitt arbete.

Frågor som efter överenskommelse vid arbetsplatsträffen ska föras vidare till samverkansgrupp skall skriftligen anmälas dit av enhetschefen.

Frågor som efter överenskommelse i lokala styrelsen ska föras vidare till samverkansgruppen skall skriftligen anmälas dit av ordföranden i lokala styrelsen.

C. Samverkansgrupp

Samverkans gruppen består av Verksamhetschef gymnasium/vuxenutbildning, skolledning, fackliga ombud och skyddsombud. Ordförande för gruppen är Verksamhetschefen. Samverkansgruppen behandlar frågor av skolövergripande karaktär.

  • Publicerat: 2017-02-23 av harriett.svensson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?