Skolledning

Skolledningen för Vägga Gymnasieskola är; Anja Vikström, Ann-Marie Nilsson, Nils Andersson, Åsa Wyndhamn och Ola Hallberg.

Skolenhet 1

Skolenhet 1 består av Introduktionsprogrammen – IM och Gymnasiesärskolan - 4YP med fyra program; Programmet för fastighet, anläggning och byggnation – FAFAS, Programmet för hotell, restaurang och bageri – HRHOT, Programmet för Samhälle, natur och språk – SNSAM samt Gymnasiesärskolans Individuella program – IAIND.

Ansvarig rektor är Anja Vikström och TF rektor är Jerry Johansson.

Skolenehet 2

Skolenhet 2 består av Barn- och fritidsprogrammet – BF, Estetiska programmet – ES, Samhällsvetenskapsprogrammet – SA och Vård- och omsorgsprogrammet – VO.

Ansvarig rektor är Ann-Marie Nilsson

Skolenhet 3

Skolenhet 3 består av Bygg- och anläggningsprogrammet – BA, Ekonomiprogrammet – EK, Hotell- och turismprogrammet – HT, Restaurang- och livsmedelsprogrammet – RLoch VVS- och fastighetsprogrammet – VF. 

Ansvarig rektor är Nils Andersson.

Skolenhet 4

Skolenhet 4 består av El- och energiprogrammet – EE, Fordons- och transportprogrammet – FT, Naturvetenskapsprogrammet – NA och Teknikprogrammet – TE.  

Ansvarig rektor är Åsa Wyndhamn.

BAS - enheten

BAS-enheten består av personal i Biblioteket, Administrationen och Stödet, dvs Elevstödet. Enhetschef för denna personal samt för organisation av verksamheten med schemaläggning är Ola Hallberg.

Kontakter

Lärare och samordnare
Jerry Johansson
Tel 0454-57 41 76  
jerry.johansson@utb.karlshamn.se

Rektor för skolenhet 2
Ann-Marie Nilsson
Tel 0454-574138  
annmarie.nilsson@utb.karlshamn.se

Rektor skolenhet 3
Nils Andersson
Tel 0454-815 07  
nils.andersson@utb.karlshamn.se

Rektor för skolenhet 4
Åsa Wyndhamn
Tel 0454-57 42 10  
asa.wyndhamn@utb.karlshamn.se

Enhetschef
Ola Hallberg
   ola.hallberg@karlshamn.se
  • Publicerat: 2017-08-21 av harriett.svensson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?