ERASMUS 2016-2018

Erasmusprojekt är ett EU-finansierat projekt med skolor från Sverige, Frankrike, Italien och Spanien. Huvudansvariga för projektet på vår skola är Maria Borras och Christina Bartalis. 

På Vägga Gymnasieskola genomförs ett Erasmusprojekt sedan ett par år tillbaka. Syftet är att öka kontakten mellan skolor i Europa eftersom skolor i varje land tampas med samma problem: Hur förhindrar man att elever avbryter sina gymnasiestudier och därmed inte får examen? Hur ska undervisningen av nyanlända barn och ungdomar utformas så att lärande och integration underlättas?

Erasmusprojekt finansieras av EU. I varje sådant projekt ingår skolor från flera europeiska länder. I det här aktuella projektet deltar förutom Vägga Gymnasieskola också skolor från Frankrike, Italien och Spanien.

Vi delar problem och lösningar

Vägga Gymnasieskola bidrar i sammanhanget med rektor, lärare, specialpedagoger och SYV. Huvudansvariga för projektet är Maria Borras och Christina Bartalis. Det som de inblandade gör är att de dels deltar i kurser för att lära sig mera och dels att de på partnerskolorna jobbskuggar utländska lärare. Genom att följa till exempel franska lärare i deras arbete i fransk skola lära man sig hur skolsystemet där fungerar. Man upptäcker dessutom att människor är lika och att alla i Europa brottas med i stort sett samma problem/möjligheter inför framtiden. 

Nu är det inte bara personal från Vägga som åker till andra skolor. Nej, det är också utländska lärare som kommer hit. Så har vi till exempel haft besök av lärare från den franska ön La Reunion. De hade långt att resa för deras ö ligger i Indiska Oceanen utanför Madagaskar! För dem är Karlshamn lite exotiskt precis som svenskar upplever deras ö som exotisk. 

Projektet avslutas men bloggen lever kvar

Sommaren 2018 avslutades detta projekt. Den sista aktiviteten blir för två lärare en kurs i Portugal. Den handlar om hur skolor i Europa kan arbeta med att undervisa nyanlända elever, om vilka kompetenser som krävs av lärarna för att klara av denna undervisning. Att skolor i olika länder lär av varandra är nödvändigt. I annat fall klarar vi inte av denna utmaning.

Projektbloggen finns fortfarande kvar och hittas här»

Text: Ulf Andersson


  • Publicerat: 2018-08-21 av andreas.saleskog@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?