Foto: Pressfoto

Utbilda dig till Gymnasieingenjör

2018-05-09 |
Här kommer ett utbildningserbjudande till dig som har eller ska få en examen på Teknikprogrammet! TE4 - Gymnasieingenjör! Ansökningstiden är förlängd - sök via blanketten - länk finns längre ner i texten! Ansök senast den 8 juni!

Varför ska du läsa ett 4:e år?

- På arbetsmarknaden råder stor brist på tekniker med olika utbildningsnivåer. Gymnasieingenjörer är eftertraktade på arbetsmarknaden och efterfrågan fortsätteratt öka inom de flesta branscher. Utbildningen ger dig möjlighet att utvecklaingenjörsmässiga färdigheter. Du kommer att fördjupa dina kunskaper iteknik allt utifrån ett ingenjörsmässigt förhållningssätt. TE4-året kommer göradig väl förberedd att börja arbeta direkt samt ger dig förbättrade förutsättningarför vidare ingenjörsstudier.

Hur är utbildningen utformad?

- Utbildningen sker i nära samarbete med företag och näringsliv vilket innebär att minst 10 veckor av utbildningen är förlagd på en arbetsplats via APL (arbetsplatsförlagtlärande). Undervisningen i skolan kommer att ge dig djupare kunskaper inom området Teknik och kurserna är anpassade efter teknikbranschens behov.Under utbildningen får du möjlighet att tillämpa dina teoretiskt förvärvade kunskaperi praktiken. Under din APL får du kontakt med företag i branschen vilket ger dig stora möjligheter till anställning efter examen.

Vad gör jag efter examen?

- Som examinerad gymnasieingenjör är du eftertraktad på arbetsmarknaden och kan börja arbeta direkt som t.ex. projektledare, produktionstekniker, industridesigner eller arbetsledare. Du har även en mycket bra grund för universitets- och högskoleutbildningar.

Vilken inriktning finns att välja på Vägga?

Produktionsteknik - I den här profilen kan du läsa Processteknik; Gymnasieingejör i Hållbar energi.

Vilken behörighet krävs?

- Du kan söka till ett fjärde tekniskt år TE4, om du har en examen från Teknikprogrammet eller att du har likvärdiga kunskaper som Teknikprogrammet ger. Godkända betyg i kurserna Mekatronik 1 och Produktionskunskap 1 - eller likvärdiga meriter är behörighetskrav för denna profil. Utbildningen måste påbörjas senast det kalenderåret som man fyller 22 år.

Vill du veta mer - kontakta SYV Ingela Ström, ingela.strom@utb.karlshamn.se

Ansök senast den 8 juni, sänd ansökan till Ansökningskansliet, 374 81 Karlshamn

Ansökningsblankett här!

  • Författare: harriett.svensson@utb.karlshamn.se
  • Etiketter: TE4- Gymnasieingenjör Vägga Gymnasieskola Teknik College
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?