Foto: Harriett Svensson

Förintelsens minnesdag

2018-01-24 |
Varje år i januari uppmärksammar Vägga Gymnasieskola Förintelsens minnesdag. Hur detta sker varierar. I år valde vi att ge åk 2 och åk 3 en föreläsning på temat antisemitism. Dessvärre är detta ämne aktuellt. Åk 1 å sin sida får se en teaterföreställning.
Föreläsaren heter Henrik Rosengren från Lunds Universitet. Han är docent i historia och van att föreläsa om bland annat just antisemitism. Böcker har han också skrivit.
Henrik Rosengren lyfte under föreläsningen fram antisemitismens rötter. Hur den hade uppstått i övergången från antiken till medeltiden. Han pekade på att antisemitismen har gått i vågor genom historien: ibland har den varit omfattande medan den under andra perioder fört en mera tynande tillvaro. Vidare visade han att det finns olika former av antisemitism. Att sätta in dagens antisemitism i en historisk kontext, i ett historiskt sammanhang är viktigt. Det är ju svårt att bemöta fördomar, okunskap och missuppfattningar om man inte vet varifrån de kommer eller hur de har uppstått.
Eleverna gavs också stort utrymme till att ställa frågor. Speciellt treorna hade många frågor.
Fördelen med att ha föreläsare från Lunds Universitet är att eleverna live får möte kunniga och inspirerande forskare. I gymnasiet är det viktigt att blicka framåt mot högskolan dit många av gymnasieeleverna snart ska. Vi vill ju att våra elever ska få lust att lära, de ska bli nyfikna och hitta det område inom vilket de vill studera och arbeta. Därför är kontakten med högre utbildning, forskning och näringsliv livsviktig!
Text: Ulf Andersson
Foto: Harriett Svensson
  • Författare: harriett.svensson@utb.karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?