Så skriver du en bra källförteckning?

På gymnasiet är det dags att på allvar börja tänka på referenshantering. Bland annat kurserna Svenska 1 och 2 innehåller detta som kunskapskrav. Krav på god referenshantering är också ett måste i gymnasiearbetet. Dessutom finns det stora fördelar att redan kunna grunderna vid eventuella studier på högskola och universitet.

När det kommer till referenshantering är Harvard och Oxford två av de vanligaste referenssystemen. Harvard är ett parentessystem som i texten innehåller bibliografiska uppgifter om författarens efternamn och utgivningsår. Oxford är å andra sidan ett fotnotssytem där varje referens tilldelas ett nummer i texten, med bibliografiska uppgifter först i källförteckningen. Det finns för och nackdelar med de båda systemen. På Väggaskolan har vi bestämt att vi använder endera av dessa system. Prata med din lärare eller bibliotekarie vid funderingar kring vilket du bör välja.

Referenshantering kan vid första anblick framstå som krångligt. Men saken är den att om man följer ett system och är någorlunda noggrann från börja, så är det ganska lätt. Detta så eftersom att referenssystem styrs av tydliga regler för alla tänkbara olika situationer och undantag.

För att skapa en fullständig referens till din källförteckning rekommenderar vi libris.kb.se. Sök helt enkelt upp boken du har använt, gå in katalogposten och klicka på "skapa referens". Sedan är det bara att klippa och klistra.

Korrekt utförd referensteknik består av två delar. Dels en hänvisning till din informationskälla, på rätt plats i din text, det vill säga där du har vävt in den aktuella faktan eller informationen, samt en korrekt utförd källförteckning i slutet av arbetet. Där skall du ta med mer utförliga uppgifter om (titta på guiden ovan för att välja och följa ett bestämt system i detta arbete) dina källor:

  • Böcker: författare, titel, förlagsort, förlag och årtal
  • Dagstidningsartiklar: författare, titel, tidning och datum (ev. databasens namn)
  • Tidskriftsartiklar: författare, titel, tidskrift, år, nr och sida/sidor (ev. databasens namn)
  • Internetadresser: titel på sidan, ansvarig för sidan, webbadress, uppdateringsdatum, ditt besöksdatum, (ev. länkkatalogens namn)
  • Föreläsning: föreläsarens namn, namnet på föreläsningen, ort, datum då du lyssnade på föreläsningen
  • Intervjuer: namn på intervjuad person, ort, datum då intervjun gjordes
  • Film: titel, utgivningsår, namnet på organisation eller regissör

 

Tänk på att du inte kan uppge sökmaskiner som Google som källor. Här är det den webbsida du använder som är källan. Samma sak gäller tidningsdatabaser som Presstext och Mediearkivet. Källförteckningen ska hänvisa till den artikel du har läst. MEN om du har hittat artikeln genom att använda en databas, t.ex. Artikelsök eller Mediearkivet, skriv gärna detta i källhänvisningen.

  • Publicerat: 2016-09-27 av philip.turner@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?