Skolsköterska

Foto: Harriett Svensson

Skolsköterskan erbjuder ett hälsosamtal till alla elever i åk 1 på gymnasiet. I hälsosamtalet lyfts elevens hälsa upp på olika områden, t.ex. kost, motion, skolsituation, TAD (tobak, alkohol, droger) och upplevd hälsa. Vi kontrollerar syn och hörsel, längd och vikt samt har riktade undersökningar för vissa program.

Alla elever skall ha rätt till enkla sjukvårdsinsatser och rätt till att ta kontakt med skolhälsovården utifrån egna upplevda behov. Med enkla sjukvårdsinsatser avses vissa begränsade bedömningar, remittering och behandlingar samt rådgivning och stöd i psykosociala frågor och svårigheter.

Vid akut tillstånd eller allvarligare tillstånd bör eleven kontakta sjukvården. Skolläkaren kommer några eftermiddagar i månaden och kontakt sker via skolsköterskan.

Annelie Jonsson

Skolsköterska för skolenheterna 2 och 3

Vägga 2: Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet. 

Vägga 3: Bygg- och anläggningsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet, 

Öppen mottagning måndag – fredag på våning 3 i D-huset.

Marlene Patterson

Skolsköterska för skolenheterna 1 och 4

Vägga 1: Introduktionsprogrammen och Fyraåriga yrkesprogrammen - Gymnasiesärskolans program.

Vägga 4: El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet 

Öppen mottagning måndag – fredag på våning 3 i D-huset.

  • Publicerat: 2017-10-31 av harriett.svensson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?